Savaitės apžvalga

Savaitės apžvalga su Prof. Aukse Mickiene, Milda Šeškute ir Norvile Jotautaite

Savaitės apžvalga 2021 liepos 2

Daugėja įrodymų apie ilgalaikį imunitetą po persirgtos COVID-19 ligos

Daugėja duomenų apie po SARS-CoV-2 infekcijos susidarantį ilgalaikį imunitetą. Nustatyta, kad praėjus 7-11 mėn. po persirgtos infekcijos antikūnus gaminančių atminties ląstelių kiekis kaulų čiulpuose išlieka stabilus.

Vieno tyrimo metu buvo įvertinti 63 COVID-19 liga persirgę asmenys praėjus 1, 3, 6 ir 12 mėnesių po užsikrėtimo (41 proc. iš jų taip pat buvo paskiepyti COVID-19 iRNR vakcina). Net ir nepaskiepytiems asmenims antikūnų reaktyvumas į SARS-CoV-2 viruso receptorius surišantį domeną, neutralizuojantis poveikis ir receptorius surišančiam domenui specifinių atminties B ląstelių skaičius nuo 6 iki 12 mėnesių išliko santykinai stabilus.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03696-9

Asmenims po organų transplantacijos didesni antikūnų titrai stebimi paskiepijus trimis vakcinos nuo COVID-19 dozėmis

Ištyrus 101 asmenį, kuriems anksčiau buvo atlikta organų transplantacija ir kurie praėjus 2 mėnesiams po antrosios Pfizer-BioNTech vakcinos dozės buvo paskiepyti trečiąja vakcinos doze, praėjus 4 savaitėms antikūnai buvo aptikti 68 proc. pacientų, palyginus su 40 proc. po standartinio vakcinavimo dviem dozėmis.

Kitame tyrime, kuriame dalyvavo 30 pacientų po organų transplantacijos, gavusių 3 vakcinos nuo COVID-19 dozes, nustatyta, kad po trečiosios dozės antikūnų titrai padidėjo trečdaliui pacientų, kuriems šie titrai po antrosios dozės buvo neigiami.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2108861

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L21-0282

Daugėja įrodymų, kad vakcinacija nuo COVID-19 netiesiogiai apsaugo kartu gyvenančius šeimos narius

Netiesioginis SARS-CoV-2 infekcijos atvejų sumažėjimas tarp nevakcinuotų namiškių, kurių namų ūkiuose gyvena vakcinuoti asmenys, jau buvo nustatytas bent 5 dideliuose tyrimuose. Tai iš dalies galėtų paaiškinti reikšmingą COVID-19 ligos atvejų sumažėjimą nepilnai paskiepytose populiacijose.

Naujausiame tyrime, kuriame dalyvavo 9300 bent viena Pfizer-BioNTech ar AstraZeneca vakcinos doze vakcinuotų asmenų namų ūkių kontaktai Jungtinėje Karalystėje, nustatyta, kad paskiepytų asmenų namų ūkiuose SARS-CoV-2 infekcijos perdavimo tikimybė buvo maždaug 40-50 proc. mažesnė, lyginant su nevakcinuotų asmenų namų ūkiais. Panašios išvados gautos tiriant tiek Pfizer-BioNTech, tiek AstraZeneca vakcinomis paskiepytus asmenis.

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2107717?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a

Pandemijos pradžioje JAV nediagnozuotų SARS-CoV-2 atvejų skaičius buvo beveik 5 kartus didesnis nei diagnozuotų

Ištyrus iš 9089 JAV populiaciją atspindinčių suaugusių, kuriems anksčiau nebuvo nustatyta COVID-19 liga, nuo 2020 m. gegužės 10 d. iki liepos 31 d. surinktus mėginius, antikūnai prieš SARS-CoV-2 nustatyti 4,6 proc. (95% PI 2,6–6,5%). Vertinant pagal rasę, amžių, lytį, etninę grupę ir gyvenamąją vietą (miestas / kaimas) šis rodiklis svyravo nuo 1,1 iki 14,2 proc.

Tai reiškia, kad pandemijos pradžioje kiekvienam nustatytam COVID-19 atvejui teko 4,8 nediagnozuotų SARS-CoV-2 infekcijų. Didelė dalis šių asmenų šiuo metu vis dar yra neskiepyti, tačiau gali turėti įtakos visuotiniam imunitetui ir sumažėjusiam infekcijos plitimui.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7852277/

Savaitės apžvalga 2021 birželio 18

Vakcinacija nuo COVID-19 netiesiogiai apsaugo kartu gyvenančius šeimos narius

Dviejuose dideliuose nacionalinių duomenų bazių tyrimuose pastebėtas ženklus netiesioginis SARS-CoV-2 infekcijos sumažėjimas tarp nevakcinuotų namiškių, kurių namų ūkiuose gyvena vakcinuoti sveikatos priežiūros specialistai.

Suomijos duomenų bazių, kuriose užregistruoti visi polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu patvirtinti COVID-19 infekcijos atvejai ir visos skirtos Pfizer-BioNTech ir Moderna vakcinų dozės, duomenys buvo sujungti su gyventojų duomenimis (asmens profesija bei unikaliais sutuoktinių, gyvenančių tame pačiame namų ūkyje, identifikatoriais). Buvo palygintas bendras PGR metodu patvirtintų SARS-CoV-2 infekcijų dažnis tarp skiepytų ir neskiepytų sveikatos priežiūros darbuotojų, taip pat tarp jų ir jų nevakcinuotų sutuoktinių. Gauti duomenys parodė netiesioginį 42,9 proc. efektyvumą paskiepytiems namų ūkio nariams praėjus 10 savaičių po pirmosios vakcinos dozės.

Kitame tyrime, kuriame dalyvavo 145 tūkstančiai Škotijos sveikatos priežiūros specialistų ir 195 tūkstančiai su jais kontaktavusių namiškių, nustatyta, kad SARS-CoV-2 infekcija vakcinuotų specialistų namų ūkiuose pasireiškė 5,93 proc., o nevakcinuotų specialistų – 9,4 proc. asmenų.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.27.21257896v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.11.21253275v1.full

Europoje daugėja indiškosios B.1.617.2 padermės sukeltų COVID-19 atvejų

Preliminarūs Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos departamento duomenys rodo, kad SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) padermė, kuri dabar nustatoma apie 75 proc. visų Jungtinėje Karalystėje registruojamų COVID-19 atvejų, pasižymi žymiai didesniu hospitalizavimo dažniu ir kelia pavojų birželio 21 dieną numatytai karantino šioje šalyje pabaigai.

Kadangi efektyviai apsaugai nuo B.1.617.2 atmainos reikalingos dvi vakcinos dozės, naujos COVID-19 infekcijos bangos kilimas yra labiau tikėtinas tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė ir Kanada, kuriose iki šiol daugiausia dėmesio buvo skiriama vakcinacijai bent viena vakcinos doze ir pilnai paskiepytų asmenų yra labai mažai. Palyginimui, JAV pilnai paskiepyti jau yra dauguma suaugusiųjų (52 proc.).

https://www.travax.com

Miokarditas po vakcinacijos nuo COVID-19

Preliminariais JAV duomenimis, per 30 dienų po vakcinacijos iRNR vakcinomis, miokarditas dažniausiai nustatytas jaunesniems nei 24 metų amžiaus vyrams po antrosios vakcinos dozės (paprastai praėjus 2-3 dienoms). Surinkus duomenis iš 9 didelių sveikatos priežiūros sistemų duomenų bazių, nustatytas bendras miokardito pasireiškimo dažnis tarp 16-39 metų amžiaus vakcinuotųjų buvo 2,8 atv. /1 mln dozių po pirmosios ir 16,1 atv. /1 mln. dozių po antrosios vakcinos dozės. Miokarditas dažniau nustatytas po skiepijimo Moderna vakcina, tačiau bendras jo pasireiškimo dažnis nebuvo didesnis nei kitomis vakcinomis paskiepytoje lyginamojoje grupėje. Pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas sistemoje VAERS (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System) yra užregistruota apie 800 pranešimų apie miokarditą po vakcinacijos nuo COVID-19. Daugiausia jų gauta iš jaunesnių nei 24 metų asmenų. Iki šiol pilnai ištirtuose atvejuose miokardito dažnis buvo nuo dviejų (18-24 metų amžiaus asmenims) iki keturių (16-17 metų amžiaus asmenims) kartų didesnis už tikėtiną įprastą jo pasireiškimo dažnį populiacijoje. Tačiau pakitimai echokardiogramose buvo rasti tik mažiau nei 10 proc. ištirtųjų.

https://www.fda.gov/media/150054/download#page=17

Pavieniai SARS-CoV-2 infekcijos atvejai JAV aptikti iki oficialios pirmosios pandemijos bangos pradžios

Išanalizavus mėginių, surinktų iš kvėpavimo takų ligomis sirgusių pacientų, duomenų bazės duomenis, SARS-CoV-2 viruso RNR buvo aptikta Niujorke surinktuose mėginiuose dar 2020 metų sausio 25 dieną, o teigiamų mėginių dažnio padidėjimas buvo nustatytas vasarį, prieš prasidedant pirmajai pandemijos bangai. Šie rezultatai rodo pavienių SARS-CoV-2 infekcijos atvejų egzistavimą mėnesiu anksčiau nei pirmasis oficialiai dokumentuotas atvejis, ir anksčiau nei Niujorkas buvo paskelbtas COVID-19 infekcijos epicentru 2020 metų kovą. Panaši situacija tikėtina ir kituose didžiuosiuose miestuose.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23688-7

Priešvirusinio vaisto ankstyvai SARS-CoV-2 infekcijai gydyti ambulatorinėmis sąlygomis tyrimai

Molnupiraviras, geriamasis priešvirusinis ribonukleotidų analogas, slopinantis daugelio RNR virusų, įskaitant ir SARS-CoV-2 virusą, replikaciją, šiuo metu yra tiriamas III fazės klinikiniuose tyrimuose, skirtuose įvertinti jo veiksmingumą laboratoriškai patvirtinta COVID-19 infekcija sergančių ir didelę ligos progresavimo riziką turinčių asmenų ankstyvam ambulatoriniam gydymui. Tyrimai dėl jo panaudojimo poekspozicinei profilaktikai bus pradėti 2021 metų antrojoje pusėje.

https://www.travax.com

Savaitės apžvalga 2021 birželio 4

Koks neutralizuojančių antikūnų kiekis apsaugo nuo simptominės COVID-19 infekcijos?

Daugėja duomenų apie neutralizuojančių antikūnų lygį, apsaugantį nuo simptominės SARS-CoV-2 infekcijos. Naujas Nature žurnale paskelbtas modelis (sukurtas pagal duomenis iš vakcinų klinikinių tyrimų su žinomomis veiksmingumo baigtimis) rodo, kad 50 proc. apsaugai prieš SARS-CoV-2 infekciją rekalingas neutraliuojančių antikūnų lygis yra 20 proc. vidutinio antikūnų titro, susidariusio pasveikus po natūralios infekcijos. Apsaugai nuo sunkios infekcijos – 3 proc. susidariusio antikūnų titro. Šie duomenys rodo, kad imunitetas prieš sunkią infekciją gali būti daug patvaresnis ir ilgiau išliekantis nei imunitetas prieš bet kokio sunkumo SARS-CoV-2 infekciją.

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras asmenims, paskiepytiems pagal pilną vakcinacijos schemą, neberekomenduoja dėvėti kaukių ir laikytis atstumo

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. CDC) asmenims, paskiepytiems pagal pilną vakcinacijos schemą, neberekomenduoja dėvėti kaukių bei laikytis atstumo, išskyrus atvejus, kai lankomasi sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros ar pataisos įstaigose. Taip pat benamių prieglaudose arba, jei to reikalaujama, naudojantis viešuoju transportu. Pilnai vakcinuoti imunosupresiniai asmenys prieš nustodami dėvėti kaukes turėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju. Tolesnes rekomendacijas darbo vietoms, įmonėms ir restoranams tikimasi pateikti kitą savaitę. Rekomendacijos mokykloms (likusiems 2020-2021 mokslo metams) išlieka nepasikeitusios.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html

SARS-CoV-2 viruso poveikis širdžiai nėra toks dažnas ir sunkus kaip galvota anksčiau

Peržiūrėjus duomenis apie SARS-CoV-2 viruso poveikį širdžiai, gautos išvados, jog pats SARS-CoV-2 virusas tiesiogiai širdį pažeidžia silpnai. Taip pat pažeidimas yra trumpalaikis bei ribotas, nepaisant kai kurių nerimą keliančių vaizdinių tyrimų duomenų ir nedidelių troponino kiekio kraujyje pokyčių, kurie buvo aprašyti keliuose anksčiau publikuotuose straipsniuose (pandemijos pradžioje), atlikus tyrimus su kruopščiai atrinktais pacientais. Dabartiniai (itin patikimi) tiek vaizdiniai, tiek kraujo tyrimai rodo, kad praėjus 6 mėnesiams po infekcijos, COVID-19 įtaka širdžiai ne didesnė nei sukeliama kitų virusinių ligų.

https://www.travax.com

COVID-19 vakcinų efektyvumas prieš skirtingas virusų padermes

Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos departamentas paskelbė nuo 2021 metų balandžio 5 dienos iki gegužės 16 dienos surinktus duomenis, rodančius, kad vakcinacija dviem Pfizer-BioNTech vakcinos dozėmis buvo 88 proc. efektyvi prieš simptominę indiškosios B.1.617.2 padermės sukeltą COVID-19 ligą ir 93 proc. efektyvi prieš visame pasaulyje paplitusią britiškąją B.1.1.7 padermę. Palyginimui, vakcinacija dviem AstraZeneca vakcinos dozėmis buvo efektyvi atitinkamai 60 ir 66 proc. Apie Janssen/J&J vakcinos efektyvumą prieš įvairias padermes turima labai mažai duomenų, tačiau manoma, kad rezultatai turėtų būti panašūs į AstraZeneca vakcinos, kadangi abi vakcinos yra pagamintos naudojant adenoviruso vektorių.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1

Daugėja įrodymų, kad persirgus COVID-19 infekcija ir vėliau pasiskiepijus viena vakcinos doze susidaro ilgalaikis imunitetas

Vis daugiau tyrimų rodo, kad imunitetas, kuris susidaro persirgus COVID-19 infekcija ir vėliau pasiskiepijus viena SARS-CoV-2 vakcinos doze, yra ilgalaikis ar net neribotos trukmės. B limfocitų atminties ląstelės išlieka kaulų čiulpuose ir prireikus gali pradėti gaminti antikūnus. Šios B atminties ląstelės toliau bręsta ir stiprėja dar mažiausiai 12 mėnesių po pirminės infekcijos. Nors antikūnų (kuriuos paprasta išmatuoti) kiekis kraujyje po ūminės infekcijos smarkiai sumažėja, B atminties ląstelės lieka kaulų čiulpuose, pasirengusios prireikus vėl juos gaminti. Tačiau kol kas nėra žinoma, ar tas pats galioja ir COVID-19 infekcija nesirgusiems, bet dviem vakcinos dozėmis paskiepytiems asmenims.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

Savaitės apžvalga 2021 gegužės 21

COVID-19 vakcinomis galima skiepyti kartu su kitomis vakcinomis

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. CDC) nuo šiol leidžia vakcinomis nuo COVID-19 infekcijos skiepyti bet kuriuo metu kitų vakcinų atžvilgiu, įskaitant skiepijimą tą pačią dieną. Ankstesnis minimalus 14 dienų intervalas tarp COVID-19 ir kitų vakcinų buvo rekomenduojamas kaip atsargumo priemonė, nes vakcinos nuo COVID-19 dar buvo labai naujos ir apie jas tuo metu nebuvo turima pakankamai duomenų.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration

Daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromu persirgusiems vaikams ir suaugusiesiems reikėtų atidėti vakcinaciją nuo COVID-19

Vaikai ir suaugusieji, anksčiau sirgę daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromu (angl. MIS-C, MIS-A), gali skiepytis nuo COVID-19, tačiau tą turėtų daryti tik visiškai pasveikus ir praėjus bent 90 dienų nuo diagnozės nustatymo. Skiepijant tokius asmenis, reikia atsižvelgti į visišką asmens pasveikimą (įskaitant normalios širdies funkcijos atsistatymą), asmeninę riziką sirgti sunkia COVID-19 forma, infekcijos plitimą visuomenėje bei asmeninę pakartotinio užsikrėtimo riziką. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į duomenų trūkumą apie vakcinos nuo COVID-19 saugumą, skiepijant po šių sindromų, ir imunomoduliuojančio gydymo trukmę.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

Moderna vakcinos yra efektyvios 12-17 metų amžiaus paaugliams bei tinkamos sustiprinti imunitetą prieš naujas SARS-CoV-2 padermes anksčiau skiepytiems asmenims

Atsitiktinių imčių Moderna vakcinų tyrimo TeenCOVE (kuriame dalyvavo 3235 12-17 metų amžiaus paaugliai) pradiniai rezultatai rodo, kad vakcina yra 96 proc. efektyvi prieš lengvą COVID-19 infekcijos formą bent viena vakcinos doze paskiepytiems seronegatyviems tiriamiesiems. Tyrime buvo užregistruota 12 COVID-19 infekcijos atvejų, pasireiškusių praėjus 14 ar daugiau dienų po pirmosios vakcinos dozės. Kadangi paaugliai COVID-19 infekcija serga rečiau, atvejai apibrėžiami ne taip griežtai kaip suaugusiesiems. Vidutinė stebėjimo trukmė šioje pradinėje analizėje buvo 35 dienos po antrosios vakcinos dozės.

Revakcinacija vienkartine Moderna vakcinos doze (šiuo metu naudojama iRNR-1273 arba pagal Pietų Afrikos B.1.351 padermę modifikuota iRNR-1273.351 versija) padidino neutralizuojančių antikūnų titrus prieš SARS-CoV-2 bei kitas dvi susirūpinimą keliančias padermes (Pietų Afrikos B.1.351 bei braziliškąją P.1) prieš maždaug 6 mėnesius dvejomis vakcinos dozėmis jau skiepytiems tiriamiesiems. Revakcinacija modifikuotos iRNR-1273.351 vakcinos doze sukėlė didesnius neutralizuojančių antikūnų titrus prieš Pietų Afrikos B.1.351 padermę nei revakcinacija iRNR-1273 vakcina. Šiuo metu atliekamas daugiavalentės atsaką sustiprinančios vakcinos iRNR-1273.211 (abu antigenai vienoje vakcinoje) vertinimas.

Šie duomenys rodo, kad atsirandant naujoms SARS-CoV-2 padermėms, iRNR vakcinos gali būti greitai pritaikomos.

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-reports-first-quarter-fiscal-year-2021-financial-results/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.05.21256716v1

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo COVID-19 liga sergantiems asmenims yra saugūs

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) COVID-19 liga sergantiems asmenims yra saugūs ir jų vartojimas nėra susijęs su didesniu mirtingumu ar sunkesne ligos eiga. Jungtinėje Karalystėje atlikto kohortinio tyrimo (kuriame dalyvavo 78 674 pacientai) metu nustatyta, kad iš 4211 pacientų (vartojusių NVNU dviejų savaičių iki patekimo į ligoninę laikotarpiu) mirtingumo ligoninėje, hospitalizavimo į intensyviosios terapijos skyrių, deguonies ar neinvazinės/invazinės ventiliacijos poreikio ar ūminio inkstų pažeidimo išsivystymo rodikliai nebuvo blogesni nei tų asmenų, kurie nevartojo NVNU.

https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00104-1/fulltext

Savaitės apžvalga 2021 gegužės 7

Aukšti neutralizuojančių antikūnų titrai nustatomi iki 10 mėn. persirgus lengva COVID-19 infekcijos forma

Naujame tyrime, kuriame dalyvavo 963 lengva COVID-19 infekcijos forma prasirgę asmenys, antikūnai prieš SARS-CoV-2 buvo rasti 94,4 proc. tiriamųjų. Neutralizuojančius antikūnus turėjo 87 proc. asmenų. Praėjus 10 mėnesių po infekcijos, antikūnai išnyko tik 13 proc. tiriamųjų. IgG antikūnų atsakas buvo stabilus ir ilgalaikis – neutralizuojančio aktyvumo pusperiodis serume buvo 14,7 savaitės. Didesni SARS-CoV-2 neutralizuojančių antikūnų titrai nustatyti vyresniems nei 60 metų asmenims, sirgusiems simptomine COVID-19 infekcija bei sirgusiems sunkesne ligos forma.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.428207v1.full.pdf

Net ir neigiamą SARS-CoV-2 infekcijos testą turintys keliautojai gali sirgti COVID-19

Remiantis Kanados valdžios institucijų pateiktais duomenimis, nuo vasario mėnesio, kai buvo įvestas privalomas izoliavimasis viešbučiuose, po atvykimo į šalį SARS-CoV-2 infekcija buvo nustatyta daugiau nei 5 tūkstančiams keliautojų. Nepaisant reikalavimo turėti neigiamą COVID-19 testą (atliktą likus ne daugiau kaip 3 dienoms iki išvykimo), 3748 asmenims SARS-CoV-2 infekcija nustatyta tą pačią dieną, kai atvyko. Dar 1411 asmenų – praėjus 10 dienų po atvykimo. Šie duomenys patvirtina ir ankstesnių tyrimų rezultatus, jog apie 1,5 proc. atskrendančių keliautojų gali būti infekuoti SARS-CoV-2.

https://www.alaskahighwaynews.ca/national-news/more-than-5000-international-air-travellers-positive-for-covid-19-since-february-3745421

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920303975?via%3Dihub

JAV atnaujino Johnson & Johnson vakcinų naudojimą vyresniems nei 18 metų asmenims

JAV atnaujino Janssen/J&J vakcinos naudojimą vyresniems nei 18 metų asmenims, po to, kai vakcinacija šia vakcina buvo sustabdyta dėl neįprastų trombozinių reiškinių, įvykusių per 6-15 dienų (mediana 8 dienos) po skiepijimo Johnson & Johnson vakcina. Iki šiol JAV nustatyta 17 atvejų, kurie daugiausiai pasireiškė 18-49 metų amžiaus moterims. Europos Sąjunga jau anksčiau atnaujino šios vakcinos naudojimą, leisdama kiekvienai šaliai pateikti savas rekomendacijas. Išanalizavus užfiksuotus atvejus, nustatyta, kad priežastinis ryšys yra tikėtinas, tačiau nėra oficialiai įrodytas. Šiuo metu žinoma šios vakcinos nauda yra didesnė už žinomą riziką.

Trombozės ir trombocitopenijos sindromo (Europoje dar vadinamo vakcinos sukelta protrombozine imunine trombocitopenija), pasireiškiančio tromboziniais reiškiniais galvos smegenyse ir sunkia autoimunine trombocitopenija, rizikos veiksniai nėra žinomi. Kol kas nėra jokių duomenų apie vakcinuotų asmenų antitrombocitinių (anti-PF4) antikūnų titrus.

Apskaičiuota, kad idealiu atveju, atnaujinus Johnson & Johnson vakcinų naudojimą vyresniems nei 18 metų asmenims ir paskiepijus vos 50 proc. asmenų (kaip prieš sustabdant vakcinavimą), per 6 mėnesius būtų galima išvengti nuo 3900 iki 9400 hospitalizacijų. Taip pat nuo 920 iki 2200 stacionarizavimo į intensyviosios terapijos skyrių atvejų ir nuo 580 iki 1400 mirčių, lyginant su 26 tikėtinais trombozės ir trombocitopenijos sindromo atvejais. Kiekvienam milijonui vakcinos dozių, skirtų 18-49 metų amžiaus moterims, galėtų pasireikšti 7 trombozės ir trombocitopenijos sindromo atvejai. Tačiau bus išvengta 6 mirčių, 56 stacionarizavimo į intensyviosios terapijos skyrių atvejų ir 297 hospitalizacijų. Kitose mažesnės rizikos demografinėse grupėse nauda dar didesnė: vyresniems nei 50 metų vyrams, kuriems nenustatytas nei vienas trombozės ir trombocitopenijos sindromo atvejis, galėtų būti išvengta 471 mirties. Didelės rizikos grupei priklausančioms moterims, paskiepytoms Johnson & Johnson vakcina, jei jos išreiškia didelį susirūpinimą, praėjus 1-2 savaitėms po vakcinacijos gali būti profilaktiškai tiriamas trombocitų kiekis kraujyje.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7017e4.htm?s_cid=mm7017e4_w

Paauglių vakcinacija: JAV ruošiamasi patvirtinti Pfizer-BioNTech vakcinos naudojimą, skelbiami preliminarūs Moderna klinikinio tyrimo rezultatai

JAV Maisto ir vaistų administracija (angl. FDA) iki kitos savaitės pradžios ruošiasi patvirtinti Pfizer-BioNTech vakcinos naudojimą 12-15 metų amžiaus paaugliams. Šiuo metu Pfizer-BioNTech vakcina galima skiepyti asmenis nuo 16 metų, o Moderna bei Johnson & Johnson vakcinomis nuo 18 metų. Taip pat pasirodė ir preliminarūs Moderna vakcinos klinikinio tyrimo 12-17 metų amžiaus grupėje rezultatai: vakcinos efektyvumas siekia 96 proc., vakcina yra gerai toleruojama.

Šiuo metu JAV vaikų COVID-19 infekcijos atvejai sudaro net 22 proc. visų ligos atvejų, todėl vaikų skiepijimas ne tik yra labai laukiamas siekiant sugrąžinti vaikus į mokyklas rudenį, bet ir labai svarbus norint padidinti bendrą gyventojų imunitetą bei sumažinti hospitalizacijų ir mirčių skaičių.

https://www.nytimes.com/2021/05/03/us/politics/coronavirus-vaccine-teenagers.html

https://www.forbes.com/sites/melissaholzberg/2021/05/06/moderna-says-covid-19-vaccine-is-96-effective-in-teenagers-will-file-for-full-fda-approval/?sh=604560bc1017

Savaitės apžvalga 2021 balandžio 23

Vakcinuotų asmenų užsikrėtimo COVID-19 infekcija dažnis JAV

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (angl. CDC) duomenimis, gautais aktyvaus pandemijos plitimo nuo 2020 metų gruodžio mėnesio sąlygomis, iš 77 milijonų pilnai nuo COVID-19 paskiepytų asmenų JAV šia infekcija užsikrėtė 5814 (0,008 proc. visų paskiepytųjų). Simptominė infekcija pasireiškė 71 proc. užsikrėtusiųjų (0,005 proc. visų paskiepytųjų). Hospitalizacijos ir mirtys, kurios nėra tiesioginės COVID-19 infekcijos pasekmės, vis tiek buvo laikomos susirgimo po vakcinacijos atvejais, jei asmuo buvo pilnai paskiepytas ir vėliau jam buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 testo rezultatas. Iš 396 hospitalizuotų asmenų tik 66 proc. pasireiškė simptominė infekcija arba jie buvo hospitalizuoti dėl kitų su COVID-19 infekcija susijusių priežasčių (0,0003 proc. visų paskiepytųjų). Iš viso COVID-19 infekcijai buvo priskirtos 65 mirtys, o tai sudarė tik 0,00008 proc. (1:1,2 mln.) visų paskiepytųjų. Infekcija po vakcinacijos beveik vienodai pasireiškė tiek jaunesniems, tiek vyresniems nei 60 metų amžiaus asmenims. Besimptomių COVID-19 infekcijos atvejų dažnis po vakcinacijos vis dar nėra tiksliai žinomas. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras kas savaitę praneša apie naujus pilnai paskiepytų asmenų COVID-19 infekcijos atvejus, dėl kurių prireikia hospitalizacijos ar ištinka mirtis.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html

JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vakcina ir tromboziniai reiškiniai JAV

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (angl. CDC) Patariamasis komitetas imunizacijos klausimais (angl. ACIP) šiuo metu laukia daugiau duomenų, kad galėtų nuspręsti arba atnaujinti JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vakcinų naudojimą JAV (kitas posėdis numatomas 2021 metų balandžio 23 d.), kadangi daugeliui paskiepytų asmenų vis dar tęsiasi dviejų savaičių povakcinacinis periodas. Jo metu gali pasireikšti unikalus krešulių susidarymo sindromas. Kraujo krešėjimo sutrikimas paskiepytiems asmenims yra kitoks ir pasireiškia daug rečiau nei įprasti kraujo krešuliai. Galvos smegenų veninių ančių ir venų trombozės atvejai, siejami su Johnson & Johnson vakcina, yra panašūs į pasireiškusius daugiau nei 200 asmenų, paskiepytų AstraZeneca vakcina Europoje. Europoje šis sindromas vadinamas vakcinos sukelta protrombozine imunine trombocitopenija, o JAV – galvos smegenų veninių ančių tromboze ir yra susijęs su antitrombocitiniais antikūnais.

Riboti JAV duomenys (6 atvejai) rodo, kad šio sindromo rizika 18-50 metų amžiaus moterims (kurioms jis ir pasireiškia) yra viena iš 250 tūkstančių dozių. Šio reto sindromo dažnis bendroje populiacijoje nėra tiksliai žinomas. Tačiau detali JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro turimų atvejų analizė rodo, kad 3-14 dieną po vakcinacijos labai maža pradinė šio sindromo pasireiškimo rizika padidėjo bent tris kartus.

Galvos smegenų veninių ančių trombozės rizikos veiksniai kol kas nėra žinomi. Šis nepageidaujamas reiškinys gali būti susijęs su visomis vakcinomis, kuriose kaip vektorius naudojamas adenovirusas. Tačiau Rusijoje po skiepijimo „Gamaleya“ Sputnik V vakcina, kurioje taip pat naudojamas adenovirusas, apie krešėjimo sutrikimus nepranešta. Krešėjimo sutrikimų po skiepijimo iRNR vakcinomis nėra užfiksuota.

Nors tiek vakcinos sukeltos protrombozinės imuninės trombocitopenijos, tiek galvos smegenų veninių ančių trombozės sindromai yra kliniškai akivaizdūs bei pasireiškia ūmiai, kol kas nėra informacijos apie trombocitopenijos, antitrombocitinių antikūnų arba kliniškai nepastebimų krešėjimo sutrikimų dažnį, todėl reikalingas aktyvesnis šių reiškinių stebėjimas. Kaip ir daugelyje Europos valstybių, kuriose skiepijama AstraZeneca vakcinomis, tikėtina, kad JAV Patariamasis komitetas imunizacijos klausimais apribos ir JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vakcinos naudojimą tam tikroms amžiaus grupėms arba skirs tik vyrams, atsižvelgiant į tai, kad yra daug kitų vakcinų. Kita vertus, vienos dozės JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vakcinos yra pranašesnės tam tikroms sunkiai prieinamoms populiacijoms.

https://www.travax.com

Moderna vakcinų veiksmingumas praėjus 6 mėnesiams po vakcinacijos

Po šešių mėnesių trukmės stebėjimo etapo pagrindiniame Moderna vakcinos klinikiniame tyrime ( kuriame dalyvavo 28 000 asmenų) nustatytas didesnis nei 90 proc. Moderna vakcinos veiksmingumas prieš simptominę ir didesnis nei 95 proc. veiksmingumas prieš sunkią COVID-19 infekciją, vertinant vidutiniškai 6 mėnesius po antrosios vakcinos dozės. Tiriant trimis skirtingais būdais, antikūnų aktyvumas 209-ąją dieną po pirmosios Moderna vakcinos dozės išliko aukštas visose amžiaus grupėse. Didžiausi vidutiniai antikūnų titrai buvo rasti 18-55 metų amžiaus asmenims (nei vienam tyrimo dalyviui antikūnų prieš vakcinaciją nebuvo rasta). Nustatytas neutralizuojančių antikūnų pusinės eliminacijos laikas buvo 202 dienos.

https://www.cnbc.com/2021/04/13/covid-vaccine-moderna-says-new-data-shows-its-90percent-effective-six-months-after-second-dose.html

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103916

Savaitės apžvalga 2021 balandžio 16

Vienkartinė monokloninių antikūnų dozė veiksmingai apsaugo nuo simptominės SARS-CoV-2 infekcijos

Atnaujinti jungtinio JAV Nacionalinio sveikatos instituto (angl. NIH) placebu kontroliuojamo tyrimo, kuriame dalyvavo 1505 tiesioginį kontaktą su SARS-CoV-2 infekcija užsikrėtusiais namiškiais turėję asmenys, rezultatai. Tiriamiesiems atsitiktinai buvo skirta vienkartinė poodinė monokloninių antikūnų kazirivimabo ir imdevimabo (REGN-COV; Regeneron) arba placebo dozė per 4 dienas po kontakto. Tyrimo metu nustatyta 81 proc. apsauga nuo simptominės infekcijos (72 proc. apsauga pirmąją savaitę ir 93 proc. apsauga vėlesnėmis savaitėmis). Hospitalizacijos dažnis sumažėjo 100 proc. Tarp asmenų, kuriems išsivystė simptominė infekcija, kazirivimabą ir imdevimabą gavę tiriamieji greičiau pašalino virusą ir jų simptomų trukmė sutrumpėjo nuo 3,2 iki 1,2 savaitės. Gavus leidimą, patogus poodinis kazirivimabo ir imdevimabo skyrimas galėtų padėti kontroliuoti COVID-19 infekcijos protrūkius tarp didelę riziką turinčių dar neskiepytų asmenų, įskaitant tiek atskirus namų ūkius, tiek kartu gyvenančias asmenų grupes. “Regeneron” netrukus žada pateikti prašymą JAV Maisto ir vaistų asociacijai (angl. FDA), kad į leidimą vaistą naudoti ekstremaliomis sąlygomis (angl. EUA) būtų įtraukta ir indikacija jį naudoti prevenciniais tikslais.

https://www.healio.com/news/infectious-disease/20210412/subcutaneous-injection-of-antibody-cocktail-reduces-risk-for-symptomatic-sarscov2

Anksčiau persirgta SARS-CoV-2 infekcija apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo

Naujas tyrimas (recenzuotas), kuriame dalyvavo 30 000 sveikatos priežiūros specialistų iš kelių centrų Jungtinėje Karalystėje, parodė, kad persirgimas SARS-CoV-2 infekcija sąlygojo 84 proc. mažesnę pakartotinės infekcijos riziką. Apsauginis poveikis vidutiniškai truko septynis mėnesius po pirminės infekcijos. Šie duomenys rodo, kad daugumai asmenų buvusi infekcija sukelia veiksmingą imunitetą ir apsaugo nuo pakartotinių SARS-CoV-2 infekcijų.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext

Savaitės apžvalga 2021 balandžio 09

Įvertintas Pfizer-BioNTech vakcinų veiksmingumas praėjus 6 mėnesiams po vakcinacijos

Po šešių mėnesių trukmės stebėjimo etapo pagrindiniame Pfizer-BioNTech vakcinų klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 46 000 asmenų, nustatytas 91 proc. Pfizer-BioNTech vakcinos veiksmingumas prieš simptominę COVID-19 infekciją (susirgo 850 asmenų placebo grupėje ir 77 asmenys paskiepytųjų grupėje) bei 95-100 proc. veiksmingumas prieš sunkią COVID-19 infekciją, vertinant vakcinos veiksmingumą nuo 7 dienų iki 6 mėnesių po antrosios vakcinos dozės. Be to, ištyrus nedidelį kiekį tiriamųjų, nustatyta, kad Pfizer-BioNTech vakcina yra 100 proc. efektyvi prieš COVID-19 infekciją Pietų Afrikoje, kurioje paplitusi B.1.351 padermė.

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/pfizer-vaccine-has-91-efficacy-for-up-to-six-months-trial-shows

Pfizer-BioNTech vakcinos labai veiksmingos 12-15 metų amžiaus paaugliams

Atlikus III fazės Pfizer-BioNTech vakcinos klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 2260 12-15 metų amžiaus paauglių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Pfizer-BioNTech vakcinos veiksmingumas įvertintas 100 proc. – placebo grupėje užfiksuota 18, o paskiepytųjų grupėje – nė vieno COVID-19 infekcijos atvejo, praėjus mėnesiui po antrosios vakcinos dozės. Šios amžiaus grupės asmenims antikūnų titrai buvo beveik du kartus didesni nei ankstesnių tyrimų metu nustatyti 16-25 metų amžiaus asmenims. Artimiausiomis savaitėmis „Pfizer“ žada pateikti prašymą JAV Maisto ir vaistų administracijai (angl. FDA) ir Europos vaistų agentūrai (angl. EMA), tikėdamiesi gauti leidimą kuo greičiau pradėti skiepyti šios amžiaus grupės paauglius.

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-topline-results-pivotal

AstraZeneca ChAdOx1 vakcina ir tromboziniai reiškiniai Europoje

Praėjus 4-16 dienų po vakcinacijos AstraZeneca ChAdOx1 vakcina, reti galvos smegenų tromboziniai reiškiniai, dažniausiai susiję su trombocitopenija, užfiksuoti Vokietijoje (40 atvejų, dažnis 1/100 000 vakcinuotų asmenų), Jungtinėje Karalystėje (30 atvejų, dažnis 1/600 000 vakcinuotų asmenų), Norvegijoje (5 atvejai, dažnis 1/25 000 vakcinuotų asmenų) ir Danijoje (2 atvejai, dažnis 1/75 000 vakcinuotų asmenų). Jokie krešėjimo sutrikimai neužfiksuoti po skiepijimo Pfizer-BioNTech vakcina. Trombozių atvejai beveik išimtinai pasireiškė jaunesnėms nei 55 metų moterims ir atsirado dėl antitrombocitinių (anti-FP4) antikūnų, kurie skatina krešėjimą bei sukelia diseminuotą intravazalinę koaguliaciją. Mirštamumas nuo šios būklės siekia 40 proc. Priežastinis ryšys nėra įrodytas, tačiau unikali šių įvykių seka po skiepijimo ChAdOx1 vakcina pastebėta daug dažniau nei bendroje populiacijoje. JAV atliekamuose tyrimuose ir daugelyje kitų šalių, naudojančių AstraZeneca ChAdOx1 vakciną, trombozės atvejų dar nėra užfiksuota. Nepaisant pranešimų apie šiuos reiškinius, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos vaistų agentūros (angl. EMA) vertinimu, vakcinacijos AstraZeneca vakcina nauda vis tiek yra daug didesnė už galimą žalą.

https://www.travax.nhs.uk/

Savaitės apžvalga 2021 balandžio 2

JAV patirtis rodo, kad sveikatos priežiūros specialistų skiepijimas yra itin efektyvus

Pasirodo pirmieji pranešimai apie vakcinacijos nuo COVID-19 patirtį JAV. Dalase, Teksaso valstijoje iš 8121 abiejomis vakcinos dozėmis (arba viena doze, priklausomai nuo vakcinos) paskiepyto sveikatos priežiūros specialisto SARS-CoV-2 infekcija užsikrėtė tik keturi asmenys. San Diege ir Los Andžele (Kalifornijos valstijoje) iš 14 990 darbuotojų teigiamas SARS-CoV-2 testo rezultatas (praėjus dviems ar daugiau savaičių po antrosios Pfizer-BioNTech ar Moderna vakcinų dozės) gautas tik septyniems asmenims. Nustatytas 0,05 proc. užsikrėtimo dažnis atitinka jau anksčiau Izraelyje gautus duomenis.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102153

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101927

COVID-19 iRNR vakcinos sukelia stiprų imuninį atsaką nėščiosioms ir žindyvėms

Atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo 130 nėščiųjų ir žindančių moterų, nustatyta, kad COVID-19 iRNR vakcinos sukelia stiprų humoralinį imuninį atsaką, o jų imunogeniškumas ir reaktogeniškumas panašus į stebimą ne nėščioms moterims. Vakcinos sukeltas imuninis atsakas nėščiosioms buvo ženkliai stipresnis nei atsakas į natūralią infekciją. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad po vakcinacijos susidarę antikūnai per placentą ir motinos pieną perduodami naujagimiams.

https://www.ajog.org/article/S0002-9378%2821%2900187-3/pdf

Vienkartinė COVID-19 iRNR vakcinos dozė SARS-CoV-2 infekcija persirgusiems asmenims neutralizuojančių antikūnų titrus padidina iki 1000 kartų

Naujas tyrimas (recenzuotas) dar kartą patvirtino ankstesnius duomenis, kad vienkartinė COVID-19 iRNR vakcinos dozė, skiriama asmenims, pasveikusiems nuo pirminės SARS-CoV-2 atmainos sukeltos infekcijos, iki 1000 kartų padidina neutralizuojančių antikūnų titrus prieš visas SARS-CoV-2 atmainas, o taip pat ir SARS-CoV-1 virusą. Antroji dozė antikūnų titrų nebepadidino. SARS-CoV-2 infekcija nesirgusiųjų vakcinacija taip pat sukėlė kryžminį neutralizuojantį atsaką, tačiau mažesnį (nors tikėtina vis tiek veiksmingą). Tyrėjai pabrėžia, kad, norint sukelti kryžminių, skirtingoms viruso atmainoms neutralizuojančių antikūnų gamybą, svarbu skiepyti tiek neužsikrėtusius, tiek anksčiau užsikrėtusius asmenis.

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/24/science.abg9175/tab-pdf

Savaitės apžvalga 2021 kovo 26

Nustatytas apsauginis imunitetas pakartotiniam užsikrėtimui praėjus 6 mėnesiams po persirgtos SARS-CoV-2 infekcijos

Atlikus didelės apimties stebėjimo tyrimą Danijoje (recenzuotą), panaudojant 2020 metais sukauptus daugiau nei 10 mln. polimerazės grandininės reakcijos (PGR) testų rezultatus, surinktus iš 4 mln. asmenų, apskaičiuotas apsauginis imunitetas pakartotiniam užsikrėtimui praėjus 6 mėnesiams po persirgtos SARS-CoV-2 infekcijos jaunesniems nei 65 metų asmenims buvo 80-83 proc., o vyresniems nei 65 metų asmenims – 47 proc; SARS-CoV-2 genominės ar skirtingų padermių analizės nebuvo atliktos.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7969130/

Novavax NVX-CoV2373 vakcinos veiksmingumas ir leidimo naudoti ekstremaliomis sąlygomis pateikimo terminai

Kreipimąsi dėl leidimo naudoti ekstremaliomis sąlygomis (angl. EUA) Novavax NVX-CoV2373 vakciną tikimasi pateikti 2021 metų gegužės (jei bus priimti Jungtinės Karalystės tyrimo, kuris netrukus bus baigtas, rezultatai) arba liepos mėnesį (jei reikės pateikti JAV tyrimo, kuris bus baigtas gegužę, rezultatus). Preliminarūs Jungtinės Karalystės III fazės klinikinio tyrimo duomenys rodo, kad vakcina 100 proc. apsaugo nuo hospitalizacijos ir mirties, o veiksmingumas prieš simptominę ligą siekia 89 proc. Pietų Afrikoje atlikto IIB fazės klinikinio tyrimo duomenys atskleidė, kad NVX-CoV2373 vakcinos veiksmingumas prieš Pietų Afrikos B.1.351 padermę siekia 55,4 proc., tačiau duomenų apie vakcinos suteikiamą apsaugą nuo sunkios infekcijos ar mirties nebuvo pateikta.

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n296

Europos vaistų agentūros duomenys apie AstraZeneca ChAdOx1 vakcinos ir trombozinių reiškinių ryšį

Europos vaistų agentūra (angl. EMA) peržiūrėjo 7 atvejų, kai buvo nustatyti daugybiniai kraujo krešuliai, bei 18 galvos smegenų veninių sinusų trombozės atvejų duomenis, kurie buvo užfiksuoti AstraZeneca ChAdOx1 vakcina iš viso paskiepijus maždaug 20 mln. asmenų. Preliminarios analizės metu nenustatytas ryšys tarp vakcinos ir padidėjusios kraujo krešulių (trombozinių reiškinių) rizikos ir nerasta įrodymų, jog krešėjimo reiškiniai būtų susiję su konkrečia vakcinos partija. Europos vaistų agentūra nustatė galimą AstraZeneca ChAdOx1 vakcinos bei labai retų su trombocitopenija susijusių kraujo krešulių atvejų ryšį, tačiau šiam ryšiui patikslinti reikalinga išsamesnė analizė. Tiek EMA, tiek Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pakartotinai pabrėžė, kad vakcinacijos nauda yra didesnė už bet kokią nepageidaujamų reakcijų riziką, ir rekomenduoja tęsti vakcinaciją AstraZeneca ChAdOx1 vakcina.

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots

Savaitės apžvalga 2021 kovo 19

Skiriant profilaktiškai, monokloniniai antikūnai yra veiksmingi prieš SARS-CoV-2 infekciją

Atliktas placebu kontroliuojamas tyrimas (nerecenzuotas) su 409 asmenimis, turėjusiais tiesioginį kontaktą su SARS-CoV-2 infekcija užsikrėtusiais namiškiais, parodė, kad skiriant vienkartinę poodinę REGEN-COV (kazirivimabo ir imdevimabo) monokloninių antikūnų dozę per 4 dienas po kontakto, simptominė infekcija nepasireiškė. Besimptomės infekcijos dažnis sumažėjo 50 proc. Joks kitas vaistas iki šiol nebuvo veiksmingas prieš SARS-CoV-2 infekciją, skiriant profilaktiškai.

https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-reports-positive-interim-data-regen-covtm-antibody

Naujos JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro rekomendacijos COVID-19 vakcina paskiepytiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. CDC) išleido naujas rekomendacijas dviejų dozių vakcina (arba viena doze, priklausomai nuo vakcinos) paskiepytiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Darbuotojams, turėjusiems didelės rizikos kontaktą su SARS-CoV-2 infekcija sergančiais pacientais ir neturintiems simptomų, saviizoliacija nerekomenduojama. 14 dienų saviizoliacija išlieka svarstytina tik tiems sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, kurie dėl gretutinių ligų yra imunosupresiški. Darbuotojams, kurie buvo išvykę į užsienį, galioja bendrosios keliautojų rekomendacijos.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html

Savaitės apžvalga 2021 kovo 12

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras išleido gaires COVID-19 vakcina paskiepytiems asmenims

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. CDC) išleido gaires dviejų dozių vakcina paskiepytiems asmenims, kai po antrosios dozės gavimo yra praėjusios bent dvi savaitės, ir vienos dozės vakcina paskiepytiems asmenims, kai po skiepijimo yra praėjusios bent dvi savaitės. Gairės parengtos laikantis, jog vakcinuoti asmenys yra visiškai apsaugoti nuo reikšmingų infekcijos padarinių (tačiau vis tiek gali būti SARS-CoV-2 viruso nešiotojai ir perduoti jį kitiems). Todėl rekomenduojamos atsargumo priemonės labiausiai orientuotos į aplink esančius neskiepytus asmenis bei namų ūkius, kurie nėra apsaugoti. Vietinių ir tarptautinių kelionių rekomendacijos ir reikalavimai nepakito, nes dauguma dažnai keliaujančių JAV gyventojų vis dar yra neskiepyti ir imlūs infekcijai.

Rekomendacijos dviejų dozių vakcina (arba vienos, priklausomai nuo vakcinos) paskiepytiems asmenims:

  1. Šie asmenys gali bendrauti uždarose patalpose su kitais pilnai vakcinuotais asmenimis, nedėvėdami kaukių ir nesilaikydami atstumo.

  2. Šie asmenys gali bendrauti uždarose patalpose su nevakcinuotais asmenimis iš vieno šeimos ūkio (kai jie turi mažą sunkios COVID-19 infekcijos riziką), nedėvėdami kaukių ir nesilaikydami atstumo. Jei prie jų prisijungia kitas šeimos ūkis (kuriame yra bent vienas nevakcinuotas asmuo), visi kartu turėtų persikelti į lauką arba gerai vėdinamą patalpą ir visi asmenys turėtų dėvėti apsaugines veido kaukes bei laikytis atstumo. Taip siekiama užkirsti kelią infekcijos plitimui tarp dviejų ar daugiau neskiepytų namų ūkių.

  3. Šie asmenys ir toliau turėtų vengti vidutinio dydžio ar didelių viešų susibūrimų ir laikytis visų taikomų vietos reikalavimų dėl susibūrimų dydžio ribojimo.

  4. Šie asmenys ir toliau turėtų dėvėti gerai priglundančiais apsaugines veido kaukes, laikytis atstumo ir rankų higienos taisyklių viešosiose vietose (įskaitant sporto sales, barus, maitinimo įstaigas), įskaitant ir anksčiau minėtus nerekomenduojamus viešus susbūrimus.

  5. Šie asmenys neturėtų lankytis ar dalyvauti viešuose susibūrimuose, jei jiems pasireiškė COVID-19 infekcijos simptomai ar per paskutines 10 dienų buvo gautas teigiamas COVID-19 testo rezultatas, neatsižvelgiant į kitų susirinkusiųjų vakcinacijos būklę.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html

Sąsaja tarp kūno masės indekso ir COVID-19 infekcijos sunkumo

Peržiūrėjus JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (angl. CDC) duomenis apie kūno masės indekso (KMI) ir COVID-19 infekcijos sunkumo ryšį, nustatyti tokie svarbiausi rezultatai:

  1. Lyginant su normalų kūno svorį turinčiais pacientais, nutukimą turinčių asmenų santykinė hospitalizavimo rizika buvo didesnė (svyravo nuo 1,07 pacientams, kurių KMI buvo 30-34,9, iki 1,33 pacientams, kurių KMI ≥ 45).

  2. Turintys antsvorio asmenys tai pat turėjo didesnę mirties ir invazinės mechaninės ventiliacijos riziką. Santykinė mirties rizika svyravo nuo 1,08 mažesnį KMI (30-34) turintiems pacientams iki 1,61 turintiems didesnį (≥ 45), o santykinė invazinės mechaninės ventiliacijos rizika buvo beveik dvigubai didesnė asmenims, kurių KMI ≥ 45, lyginant su asmenimis, kurių KMI 25-29,9 (2,08 ir 1,12 atitinkamai).

  3. Hospitalizavimo ir mirties rizikos sąsajos buvo labiau išreikštos tarp jaunesnių nei 65 metų suaugusiųjų. Lyginant su turinčiais normalų svorį, didžiausią KMI (≥ 45) turintiems jauniems asmenims santykinė hospitalizavimo rizika siekė 1,59, o santykinė mirties rizika – 2,01. Tuo tarpu didžiausią KMI (≥ 45) turintiems vyresniems nei 65 metų asmenims santykinė hospitalizavimo ir mirties rizika siekė atitinkamai 1,16 ir 1,5.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm?s_cid=mm7010e4_x

Pfizer-BioNTech BNT162b2 ir AstraZeneca ChAdOx1 vakcinos yra labai efektyvios vyresnio amžiaus žmonėms

Paskelbti Jungtinės Karalystės valstybinės agentūros Public Health England išanalizuoti gyvenimo duomenys (nerecenzuoti), įrodantys Pfizer-BioNTech BNT162b2 ir AstraZeneca ChAdOx1 vakcinų efektyvumą vyresnio amžiaus žmonėms.

Vyresniems nei 80 metų asmenims, skiepijimo Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina poveikis pastebėtas jau po 10-14 dienų nuo vakcinacijos ir pasiekė 70 proc. (95 proc. PI 59-78 proc.) po 28-34 dienų. Praėjus 14 dienų po antrosios vakcinos dozės, nustatytas 89 proc. efektyvumas (95 proc. PI 85-93 proc.).

Vyresniems nei 70 metų asmenims skiepijimo Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina efektyvumas siekė 61 proc. (95 proc. PI 51-69 proc.) praėjus 28-34 dienoms po vakcinacijos. Tuo tarpu skiepijimo AstraZeneca ChAdOx1 vakcina poveikis pradėtas fiksuoti jau po 14-20 dienų nuo vakcinacijos siekė 60 proc. (95 proc. PI 41-73 proc.) po 28-34 dienų, o po 35 dienų ir vėliau – 73 proc. (95 proc. PI 27-90 proc.).

Paskiepijus viena Pfizer-BioNTech vakcinos doze, be apsaugos nuo simptominės ligos, nustatyta papildoma 43 proc. mažesnė skubios hospitalizacijos rizika ir 51 proc. mažesnė mirties rizika. Paskiepijus viena AstraZeneca vakcinos doze skubios hospitalizacijos rizika papildomai sumažėjo 37 proc. Tai rodo, kad vakcina ne tik efektyviai apsaugo nuo simptominių COVID-19 infekcijos atvejų, bet net ir viena vakcinos dozė (tiek AstraZeneca, tiek Pfizer-BioNTech) užtikrina apytiksliai 80 proc. apsaugą nuo hospitalizacijos.Vienkartinė Pfizer-BioNTech vakcinos dozė 85 proc. atvejų apsaugo nuo COVID-19 infekcijos sukeltos mirties.

Taigi, vakcinacija viena Pfizer-BioNTech ar AstraZeneca vakcinos doze yra susijusi su reikšmingu simptominių SARS-CoV-2 infekcijos atvejų sumažėjimu vyresnio amžiaus žmonėms ir dar didesne apsauga nuo sunkių ligos formų. Abiejų vakcinų poveikis panašus, o apsauga išliko visą stebėjimo laikotarpį (ilgiau nei 6 savaites).

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1

Nauji COVID-19 infekcijos atvejai bei britiškosios B.1.1.7 padermės paplitimas Europoje

Kovo 2-8 dienomis Europoje užregistruota daugiau nei 1,06 mln. naujų COVID-19 infekcijos atvejų, t. y. 6,4 proc. daugiau nei praėjusią savaitę. Maždaug 50 proc. jų nustatyta Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. Per savaitę naujai užregistruotų atvejų rodiklis padidėjo 28 šalyse (daugiausia Rytų Europoje), įskaitant Vokietiją ir Italiją., o sumažėjo 18 šalių, įskaitant Rusiją, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę. Pastarosiomis savaitėmis britiškosios B.1.1.7 padermės paplitimas Prancūzijoje buvo daugiau nei 55 proc., Italijoje daugiau nei 50 proc., Vokietijoje daugiau nei 45 proc., o Ispanijoje daugiau nei 30 proc.

https://www.travax.nhs.uk/

Savaitės apžvalga 2021 kovo 5

Atnaujintos Amerikos infekcinių ligų asociacijos (IDSA) COVID-19 gydymo gairės

Asmenims, hospitalizuotiems dėl progresuojančios sunkios ar kritiškai sunkios COVID-19 infekcijos ir turintiems padidėjusius sisteminio uždegimo žymenis (pvz., padidėjusį CRB), Amerikos infekcinių ligų asociacija (angl. Infectious Diseases Society of America, IDSA) rekomenduoja kartu su įprastu gydymu (pvz., deksametazonu) skirti ir tocilizumabą. Gydant tocilizumabu buvo nustatytas statistiškai reikšmingas mirštamumo per 28 dienas sumažėjimas, lyginant su asmenimis, kuriems jis nebuvo skirtas. Lyginant su placebu ar įprastu gydymu, skiriant tocilizumabą stebėta mažesnė santykinė būklės pablogėjimo rizika (pvz., sumažėjo mechaninės ventiliacijos, EKMO (ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos) ar perkėlimo į intesyviosios terapijos skyrių poreikis ar mirties rizika).

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

Atnaujintos JAV Nacionalinio sveikatos instituto COVID-19 gydymo gairės

JAV Nacionalinis sveikatos institutas (angl. NIH) atnaujintose COVID-19 infekcijos gydymo gairėse laikosi panašaus požiūrio į monokloninių antikūnų terapiją kaip ir Amerikos infekcinių ligų asociacija (angl. IDSA): ambulatorinius pacientus, sergančius lengva ar vidutinio sunkumo COVID-19 infekcija, bet turinčius didelę ligos progresavimo į sunkias formas riziką, rekomenduojama gydyti bamlanivimabo ir etesevimabo deriniu. Šie vaistai taip pat gali būti skiriami asmenims, sergantiems lengva ar vidutinio sunkumo COVID-19 infekcija su progresavimo rizika, jei jie buvo hospitalizuoti ne dėl COVID-19 infekcijos. Gydymą reikėtų pradėti kuo greičiau patvirtinus ligą ir per 10 dienų nuo simptomų atsiradimo. Bamlanivimabo ir etesevimabo derinio nerekomenduojama skirti dėl COVID-19 infekcijos hospitalizuotiems asmenims, išskyrus klinikinių tyrimų atveju.

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/whats-new/

JAV Maisto ir vaistų administracija patvirtino JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) vakciną naudojimui ekstremalios situacijos sąlygomis

JNJ-78436735 (Johnson & Johnson) yra negalinčio replikuotis žmogaus adenoviruso (26 serotipo) vektoriaus vakcina, koduojanti viso ilgio stabilizuotą SARS-CoV-2 spyglio baltymą. Ji yra stabili įprastoje šaldytuvo temperatūroje ir skiriama viena doze. Kitaip nei Pfizer-BioNTech ir Moderna vakcinų klinikiniuose tyrimuose, kuriuose buvo tiriama apsauga nuo bet kokio sunkumo simptominės ligos pasireiškimo, klinikiniuose Johnson & Johnson vakcinos tyrimuose vertinta vakcinos sukeliama apsauga tik nuo vidutinio sunkumo ar sunkios COVID-19 infekcijos. Johnson & Johnson vakcinos tiriamųjų grupę sudarė įvairaus amžiaus (35% buvo vyresni nei 60 metų) bei rasės asmenys, 40 % iš jų turėjo vieną ar daugiau gretutinių ligų. Remiantis JAV Maisto ir vaistų administracijos (angl. FDA) atlikta analize, ištyrus 40 tūkst. suaugusiųjų iš 3 skirtingų pasaulio šalių buvo nustatytas 66,1% Johnson & Johnson vakcinos efektyvumas prieš vidutinio sunkumo ir sunkią COVID-19 infekciją praėjus 28 dienoms po vakcinacijos. JAV, kur 100 % paplitusios standartinės padermės, efektyvumas siekė 72 %, o Pietų Afrikoje, kurioje 95 % paplitusi Pietų Afrikos B.1.351 padermė, – 57 %. Mažesnis efektyvumas taip pat stebėtas vyresniems nei 60 metų asmenims, turintiems gretutinių ligų (42 %), bei sergantiems ŽIV infekcija (48 %), tačiau šiose grupėse duomenys buvo labai nevienodi. Bendras efektyvumas prieš sunkią ar kritiškai sunkią COVID-19 infekciją praėjus 28 dienoms po vakcinacijos buvo 85,4 % (JAV – 85,9 %, Pietų Afrikoje – 81,7 %). 18-59 metų asmenims efektyvumas siekė 92%, o vyresniems nei 60 metų – 70%. Praėjus 28 dienoms po vakcinacijos nė vienam tiriamajam neišsivystė sunki, medicininių intervencijų reikalaujanti COVID-19 infekcija, taip pat nė vienas tiriamasis nemirė. Tuo tarpu placebo grupėje užfiksuotos 7 mirtys. Be to, tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių anafilaksinių reakcijų ar neigiamo poveikio saugumui, o dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos vyresniems asmenims stebėtos rečiau (šios vakcinos sudėtyje nėra polietilenglikolio, kuris gali būti susijęs su nepageidaujamomis reakcijomis skiepijant iRNR vakcinomis).

https://www.fda.gov/media/146219/download

Esminiai faktai apie iRNR vakcinų efektyvumą

Pagrindinės šiuo metu turimos žinios apie imunizaciją iRNR vakcinomis yra:

1) skiepijimas iRNR vakcinomis veiksmingai sumažina mirties riziką susirgus COVID-19 infekcija,

2) šios vakcinos dažniausiai padeda išvengti hospitalizacijos,

3) skiepijimas reikšmingai sumažina galimybę užkrėsti kitus asmenis (preliminariais duomenimis),

4) skiepijimas dvejomis vakcinos dozėmis yra efektyvus prieš Pietų Afrikos B.1.351 bei britiškąją B.1.1.7 padermes (preliminariais duomenimis).

https://www.travax.nhs.uk/

Savaitės apžvalga 2021 vasario 26

13,8 milijono iRNR vakcinos dozių, įskiepytų JAV, patvirtina klinikinių tyrimų duomenis, kad iRNR vakcinos yra saugios, tačiau jų reaktogeniškumas (ypač į antrąją dozę) yra didelis

Remiantis VAERS (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System) ir aktyvios specialiai COVID-19 vakcinacijai sukurtos stebėjimo sistemos V-safe (2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 14 d.) surinktais duomenimis, įvertinus 13,8 mln. Pfizer-BioNTech ir Moderna vakcinų dozių, buvo nustatytos dažnos vietinės ir sisteminės reakcijos. Tuo tarpu anafilaksinės reakcijos fiksuotos retai. VAERS sistemoje buvo užregistruota 640 pavojingų ir 6354 nepavojingos nepageidaujamos reakcijos (79 proc. pranešimų buvo gauti iš moterų). V-safe sistemoje užregistruota 1,6 mln. vakcinuotų asmenų. Jų pateiktais duomenimis, nepageidaujamos reakcijos į Pfizer-BioNTech ir Moderna vakcinas pirmąją savaitę po pirmosios dozės buvo panašios: skausmas dūrio vietoje (71 proc.), nuovargis (33,5 proc.), galvos skausmas (30 proc.), mialgija (23 proc.), karščiavimas (11 proc.). Daug dažniau šios reakcijos pasireiškė pirmąją dieną po antrosios Pfizer-BioNTech vakcinos dozės: skausmas dūrio vietoje (79 proc.), nuovargis (55 proc.), galvos skausmas (43 proc.), mialgija (47 proc.), karščiavimas (29 proc.).

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7008e3.htm#F1_down

Bandoma išsiaiškinti, koks vakcinos dozių skaičius yra optimalus COVID-19 persirgusiems asmenims

Keli tyrimai parodė, kad asmenys, anksčiau persirgę SARS-CoV-2 infekcija, turi vienodą ar net geresnį antikūnų atsaką po vienos iRNR vakcinos dozės, palyginus su asmenimis, kurie buvo paskiepyti dviem vakcinos dozėmis, bet nebuvo sirgę SARS-CoV-2 infekcija. Praėjus 14 dienų po vienos vakcinos dozės, žmonėms, kuriems anksčiau PGR metodu ir/ar serologiniu tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 infekcija, antikūnų koncentracija buvo tokia pat arba net iki 10 kartų didesnė už koncentraciją, nustatytą SARS-CoV-2 infekcija nesirgusiems ir dviem vakcinos dozėmis paskiepytiems asmenims. Antikūnų koncentracija taip pat 10 kartų didesnė nei asmenims, kurie buvo hospitalizuoti dėl sunkios COVID-19 infekcijos. Šie duomenys rodo, kad vakcinos labai veiksmingai stiprina infekcijos sukeltą imunitetą. Lyginant su SARS-CoV-2 infekcija nesirgusiais paskiepytais asmenimis, anksčiau klinikine ar besimptome ligos forma persirgusiems paskiepytiems asmenims, sisteminės nepageidaujamos reakcijos (nuovargis, galvos skausmas, drebulys, karščiavimas, raumenų ar sąnarių skausmai), buvo stebėtos žymiai dažniau. Tai rodo, kad pirmoji vakcinos dozė COVID-19 infekcija persirgusiems asmenims sustiprina įgytą imunitetą ir suteikia apsaugą, lygiavertę įgaunamai COVID-19 infekcija nesirgusius asmenis, skiepijant dviem vakcinos dozėmis. Šiuo metu analizuojami analogiški klinikinių tyrimų duomenys.

http://medrxiv.org/content/early/2021/02/01/2021.01.30.21250843.1

http://medrxiv.org/content/early/2021/02/01/2021.01.29.21250653

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-two-preprints-looking-at-a-single-dose-of-mrna-vaccines-in-those-who-have-previously-been-infected-with-sars-cov-2/

Pradedami klinikiniai COVID-19 vakcinų tyrimai su vaikais ir nėščiosiomis

Pradedami klinikiniai pagrindinių COVID-19 vakcinų tyrimai su vaikais ir nėščiosiomis. Pfizer pradeda atsitiktinių imčių kontroliuojamą tyrimą su 4 tūkstančiais sveikų nėščių moterų, kurios bus skiepijamos dviem Pfizer-BioNTech vakcinos dozėmis 24-34 nėštumo savaitę. Tyrimo metu 6 mėnesius po gimdymo bus stebimi ir paskiepytų moterų kūdikiai bei potencialius apsauginių antikūnų perdavimas jiems. Vyresniems vaikams Pfizer-BioNTech vakcinos saugumas ir efektyvumas jau yra tiriamas III fazės klinikiniame tyrime. Per ateinančius tris mėnesius taip pat bus pradėti papildomi tyrimai su 5-11 metų vaikais, o jaunesnius nei 5 metų amžiaus vaikus planuojama pradėti tirti kiek vėliau. Be to, šiuo metu yra atliekamas Moderna vakcinos tyrimas su 12-17 metų vaikais. Tuo tarpu AstraZeneca vakcina bus pradėta tirti II fazės klinikiniame tyrime Anglijoje, į kurį planuojama įtraukti tris šimtus 6-17 metų amžiaus vaikų.

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-commence-global-clinical-trial-evaluate

https://www.nbcboston.com/news/coronavirus/moderna-begins-testing-coronavirus-vaccine-on-teenagers/2253816/

https://abc7news.com/coronavirus-vaccine-uk-covid-19-trial-kids-astraveneca-for/10343496/

Skiepijimas COVID-19 iRNR vakcinomis, kartu skiepijant ir kitomis vakcinomis

Atsižvelgiant į tai, kad trūksta duomenų apie COVID-19 iRNR vakcinų skiepijimo kartu su kitomis vakcinomis saugumą ir veiksmingumą, abi COVID-19 iRNR vakcinos turėtų būti įskiepijamos mažiausiai 14 dienų intervalu prieš ar po imunizacijos kita vakcina. Tačiau COVID-19 iRNR vakcina ar kitos vakcinos gali būti skiriamos ir praėjus trumpesniam laikotarpiui tais atvejais, kai manoma, kad vakcinacijos nauda yra didesnė už galimą, bet nežinomą riziką, skiepijant keliomis vakcinomis tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, stabligės vakcina susižeidus, pasiutligės vakcina dėl poekspozicinės profilaktikos, tymų ar hepatito A vakcinos (esant protrūkiams) arba siekiant išvengti imunizacijos COVID-19 iRNR vakcina atidėjimo. Pavyzdžiui, ilgalaikės priežiūros įstaigose gyvenantiems asmenims ar sveikatos priežiūros personalui, kurie prieš patenkant neseniai buvo paskiepyti gripo ar kitomis vakcinomis. Jei COVID-19 iRNR vakcina yra paskiepijama per 14 dienų nuo kitos vakcinos, nei vienos vakcinos dozių kartoti nereikia.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration

Kodėl britiška SARS-CoV-2 padermė B.1.1.7 yra labiau užkrečiama?

Nedidelio, tačiau kokybiško tyrimo, kuriame JAV Nacionalinės futbolo lygos žaidėjams kasdien buvo atliekamas nosiaryklės tepinėlio tyrimas, metu nustatyta, kad viruso išskyrimas, užsikrėtus britiška B.1.1.7 paderme, vidutiniškai truko 13,3 dienų. Asmenims, užsikrėtusiems kitomis padermėmis – 8,2 dienas. Tuo pačiu metu didžiausia išmatuota viruso koncentracija buvo panaši tiek britiškos B.1.1.7 padermės atveju, tiek užsikrėtus kitomis padermėmis. Tai rodo, jog didesnį britiškos B.1.1.7 padermės užkrečiamumą gali lemti ne didesnė viruso koncentracija, o ilgesnis viruso išskyrimo laikas.

S. M. Kissler et al. (2021) https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37366884

Savaitės apžvalga 2021 vasario 19

Naujausia studija apie imuninį atsaką į COVID-19

Iki šiol detaliausia recenzuota imuninio atsako studija, kurioje ištirti 188 tiriamieji, pasveikę nuo COVID-19 infekcijos, nustatė antigenui specifiškus antikūnus, B limfocitų atminties ląsteles bei CD4+ ir CD8+ T ląsteles kraujyje. Tyrimai buvo atlikti iki 8 mėnesių po persirgtos infekcijos. Tyrimas atskleidė, kad skirtingi imuninės atminties tipai turi skirtingą kinetiką, todėl laikui bėgant susidaro sudėtingi tarpusavio ryšiai tarp T, B ląstelių ir antikūnų imuninės atminties. Maždaug 95 proc. tiriamųjų turėjo pakankamą imuninį atsaką 6 mėnesius po persirgtos infekcijos. Cirkuliuojantys antikūnų titrai neatspindėjo T ląstelių atsako būklės. Taigi, vien serologiniai SARS-CoV-2 antikūnų testai neatspindi tikrojo imuninio atsako į SARS-CoV-2 infekciją. Panašu, kad ilgalaikis imunitetas prieš COVID-19 reinfekciją susidaro daugeliui žmonių.

https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063

Nauji duomenys apie IL-6 inhibitoriaus (Tocilizumabo) poveikį

Didžiausias iki šiol atliktas Tocilizumabo (IL-6 inhibitoriaus) tyrimas (nerecenzuotas) parodė statistiškai reikšmingą mirštamumo per 28 dienas sumažėjimą nuo 33 proc. iki 29 proc. pacientams su hipoksija ir uždegimu (padidėjusiu C reaktyviniu baltymu). Deksametazonas yra vienintelis kitas vaistas, mažinantis mirštamumą nuo COVID-19 infekcijos. Itin palankiai vertinamoje Jungtinės Karalystės RECOVERY studijoje buvo tiriami daugiau nei 4000 atsitiktinių pacientų, kuriems buvo paskirtas arba Tocilizumabas, arba standartinė priežiūra. 82 proc. iš šių pacientų kartu buvo paskirtas ir deksametazonas. Tocilizumabo grupės pacientai, kuriems nereikėjo invazinės ventiliacijos tyrimo pradžioje, buvo mažiau linkę, jog tokio gydymo jiems prireiks ateityje. Tyrimo rezultatai rodo, kad kas 25 Tocilizumabo gydymo kursus yra išsaugoma 1 gyvybė. Anksčiau publikuotas REMAP-CAP tyrimas parodė tam tikrą Tocilizumabo naudą, kurią buvo sunku aiškiai atskirti nuo deksametazono naudos. Tačiau į šį tyrimą buvo įtraukti tik sunkiausiai sergantys ligoniai. RECOVERY studijos rezultatai atskleidžia Tocilizumabo naudą lengvesnėmis infekcijos formomis sergantiems pacientams. Šiuo metu yra laukiama publikacijos recenzavimo ir tikėtina, kad šie duomenys turės įtakos gydymo gairių atnaujinimui.

https://www.recoverytrial.net/news/tocilizumab-reduces-deaths-in-patients-hospitalised-with-covid-19

Visuotinis vakcinavimas pasaulyje plečiasi

Nuo 2020 m. gruodžio 2-osios dienos 82 šalyse, įskaitant 27 Europos šalis, buvo paskirta maždaug 175,32 milijonai vakcinos dozių nuo COVID-19 infekcijos. Dešimtyje daugiausiai susirgimų fiksuojančių valstybių paskiepytų gyventojų skaičius ir procentinė dalis nuo visos šalies populiacijos yra tokia (vasario 14 d. duomenimis): JAV (> 52,58 mln./15,81 proc. ), Kinija (> 40,52 mln./2,82 proc.), JK (> 15,6 mln./22,98 proc.), Indija (8,29 mln./0,6 proc.), Izraelis (> 6,44 mln./4,43 proc.), Brazilija (> 5,24 mln./2,46 proc.), JAE (> 5,06 mln./51,11 proc.), Vokietija (> 4,15 mln./4,95 proc.), Rusija (> 3,9 mln./2,67 proc.) ir Turkija (3,83 mln./4,54 proc.). Duomenys apie vakcinuotus gyventojus nėra absoliučiai tikslūs, nes ne visada statistikoje atsispindi pirmosios ir antrosios vakcinos dozes.

https://www.travax.nhs.uk/

„COVID ranka“ – uždelsta alerginė reakcija, kurios nereikia bijoti

„COVID ranka“ nėra priežastis nesiskiepyti antrąja vakcinos doze. Šis sindromas – tai uždelsta alerginė reakcija, pasireiškianti eritema (skersmuo iki 15 cm), sukietėjimu bei rankos jautrumu dūrio vietoje. Tai gali tęstis nuo 5 iki 9 dienų po vakcinacijos, ypatingai skiepijant Moderna vakcina. Eritemos vietoje gali atsirasti niežėjimas ir pažasties limfadenopatija. Reakcija nėra pavojinga, ji išnyksta per 4-5 dienas.

https://infektion.net/covid-19-menyplatshallare/covid-19-vaccination/#

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/heal-the-mind-heal-the-body/202101/what-s-the-new-phenomenon-called-covid-vaccine-arm

JAV daugiau nei 20 tūkst. nėščiųjų (nežinant apie nėštumą) paskiepyta COVID-19 vakcinomis

Iki šiol JAV daugiau nei 20 tūkst. nėščiųjų (nežinant apie nėštumą) buvo paskiepytos Pfizer ar Moderna vakcinomis be jokių stebėtų neįprastų nepageidaujamų reakcijų.

https://www.travax.nhs.uk/

https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/02/10/covid-news-california-new-york-deaths-vaccines-coronavirus/4457822001/

Pfizer-BioNTech vakcina gerai apsaugo nuo britiškos SARS-CoV-2 padermės – Izraelio duomenys patvirtina klinikinių tyrimų rezultatus

Izraelis ir toliau išlieka daugiausiai patirties turinti valstybė pasaulyje, skiepijant Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. HMO A buvo skirta 500 tūkst. vakcinos dozių. Praėjus savaitei po antrosios dozės, buvo nustatyti tik 544 (0,1%) SARS-CoV-2 užsikrėtimai paskiepytųjų tarpe, tarp kurių buvo fiksuoti tik 4 sunkūs atvejai, 0 mirčių, todėl efektyvumas įvertintas 93 proc., lyginant su kontroline 500 tūkst. žmonių grupe. HMO B buvo skirta 600 tūkst. Pfizer-BioNTech vakcinos dozių. Praėjus dviems savaitėms po antrosios dozės, simptominių atvejų, lyginant su kontroline grupe, buvo 94 proc. mažiau, o vyresniems nei 70 metų asmenims poveikis išliko lygiavertis. Dominuojanti SARS-CoV-2 Izraelyje yra britiška B.1.1.7 padermė.

https://www.dw.com/en/israels-clever-coronavirus-vaccination-strategy/a-56586888

Neaišku ar britiška SARS-CoV-2 B.1.1.7 padermė lemia sunkesnę ligos eigą ir didesnį mirštamumą. Ji sparčiai plinta Europoje

Jungtinė Karalystė vis dar neatranda bendro sutarimo, ar SARS-CoV-2 B.1.1.7 padermė sukelia didesnį mirštamumą ir lemia sunkesnę ligos eigą. Trys aukščiausio lygio institucijų tyrimai (nerecenzuoti) nustatė, kad užsikrėtus SARS-CoV-2 B.1.1.7 paderme santykinė mirties rizika yra nuo 1.36 iki 1.65, tačiau dviejuose kituose tyrimuose nepavyko rasti statistiškai reikšmingo skirtumo. Skelbiamuose duomenyse yra paklaidų. Pavyzdžiui, slaugos namų gyventojai neatskirti nuo kitų pacientų grupių. SARS-CoV-2 B.1.1.7 padermė toliau vyrauja Jungtinėje Karalystėje ir yra nustatyta 83 pasaulio šalyse. Europoje SARS-CoV-2 B.1.1.7 padermės paplitimas yra toks: Danijoje 27 proc., Prancūzijoje 13,2 proc., Vokietijoje 5,6 proc., Airijoje 75proc., Italijoje 17,8 proc., Nyderlanduose daugiau nei 30 proc., Lenkijoje 9 proc., Portugalijoje 45 proc., Ispanijoje nuo 0,4 iki 53 proc. (priklausomai nuo regiono), Švedijoje 11 proc. Atkreipiamas dėmesys, kad SARS-CoV-2 B.1.1.7 padermės paplitimas kas savaitę kiekvienoje šalyje padvigubėja.

https://www.travax.nhs.uk/